Facility management

Eco Energy Service is professioneel, persoonlijk en doelgericht op het gebied van Facility Management. De aandacht gaat uit naar u en uw organisatie. Met directe communicatie, korte lijnen en oog voor de cultuur van u als opdrachtgever en uw medewerkers. Onze professionals verstaan de kunst om zich dienstbaar te maken aan de doelen van uw organisatie, op een persoonlijke en proactieve manier.

De facility manager heeft een eerste toezichthoudende taak als het gaat om werkzaamheden die door leveranciers verricht moeten worden. Denk aan reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Hij controleert en adviseert als het gaat om het naleven van de gedragsregels die in het complex gelden. Hij doet met regelmaat controlerondes en beheert de reservesleutels van de algemene ruimten. Bij calamiteiten zorgt hij voor de eerstelijnsondersteuning en schakelt externe deskundigen in.

Wat doet een facility manager?
• hij is het aanspreek punt voor de huurders met betrekking tot algemene zaken
• hij let goed op de veiligheid van het complex
• hij treedt op als zich een onveilige situatie voordoet
• hij geeft de bewoners een ‘gerust gevoel’
• hij controleert andere diensten en faciliteiten in het complex, zoals schoonmaak, liften, toegangscontrole etc.

Dagelijks zijn de facility managers van Eco Energy Service actief met en verantwoordelijk voor diverse taken binnen uw (kantoor)gebouw.
In overleg kan Eco Energy Service dit pakket natuurlijk uitbreiden naar de wensen van de opdrachtgever.