Energiemanagement

In onze alsmaar groener wordende maatschappij speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. De hogere energieprijzen en vermeende klimaatverandering leiden ertoe dat we zuiniger met energie moeten omspringen. Enkele jaren geleden is het energielabel voor vastgoed in het leven geroepen, dat de energetische waarde van een gebouw aangeeft. Eco Energy Service streeft ernaar om samen met de vastgoedbeheerder of eigenaar een zo gunstig mogelijk label te bereiken. Eco Energy Service is daarom gespecialiseerd in de nieuwste en duurzaamste technieken. Het energielabel geeft huurders en kopers de mogelijkheid de energetische kwaliteit van gebouwen met elkaar te vergelijken. Zo kan de energieprestatie meegenomen worden in de besluitvorming.

Eco Energy Service kan voor gebouweigenaren en vastgoedbeheerders een energie(besparings)beleid met een bijbehorend investeringsplan formuleren. Per besparingsregel kan aangegeven worden wat het effect is op het binnenklimaat. Het energielabel kan hierbij gebruikt worden om de ambitie te bepalen.